כשר חלבי בהשגחת בד"ץ אשדוד | משלוחים לכל רחבי הארץ

תקנון

 

תנאי השימוש באתר ומידע כללי:

ברוכים הבאים לאתר בוטיקיתה שבכתובת www.butikita.co.il (להלן: "האתר").

האתר הינו בבעלות חברת בוטיק הפיתות (אשדוד) בע"מ (ח.פ. 510892201) ומנוהל על ידה (להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר").

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

טרם ביצוע כל פעולה באתר הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש בו (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן, המהווה הסכם בינכם (משתמשי האתר) לבין החברה, ואת מדיניות הפרטיות באתר.

תחילת השימוש באתר ובתכניו, באמצעות כל מכשיר קצה שהוא (מחשב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכיוצא באלה), קריאת מידע, הודעות, הצעות או מודעות המתפרסמות בו, וכן ביצוע הזמנות באתר ו/או כל שימוש אחר, מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה ובמדיניות הפרטיות, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט לעיל ולהלן.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן את האתר, תכניו, התקנון, תנאי השימוש המופיעים בו וכיוצא באלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. באחריותכם הבלעדית לבדוק מעת לעת, ובפרט בטרם ביצוע הזמנות באמצעות האתר, האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביכם. כל עדכון יהא תקף החל ממועד פירסומו באתר. מובהר בזאת כי למשתמשים באתר ו/או למבצעים הזמנות באמצעותו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכל עדכון או שינוי כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק, לפרקי זמן קצובים או בכלל, את פעילות האתר ו/או השירותים הניתנים בו, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.


מהות האתר והשירותים בו:

אתר בוטיקיתה הינו אתר סחר מקוון אשר נועד לספק מידע כללי על שירותי החברה ולאפשר ביצוע הזמנות של מוצרי מזון ומשקאות, מגשי אירוח, שירותי קייטרינג לאירועים וציוד נלווה, על פי התפריטים והמידע המופיעים באתר.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק תוכן, מידע ושירותים איכותיים, אמינים ומדויקים. עם זאת, זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים וייתכנו מקרים בהם חלק מהמוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר לא יהיו זמינים לרכישה. במקרה שבוצעה הזמנה, נעשה מאמץ לעדכן על כך בהקדם. בנוסף, עליכם לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונכם לרכוש טרם ביצוע הזמנה, ולוודא שהמוצר כמות שהוא מתאים לצרכיכם (לרבות רכיבי המוצרים ורגישויות מסוימות). התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

לבירורים, שאלות, הערות או הארות אודות האתר, תנאי השימוש או השירותים המוצעים בו, נא פנו אלינו לכתובת דוא"ל damganilimor@gmail.com תוך ציון הפרטים המלאים (שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון ומהות הפניה) ונשיבכם בהקדם. ניתן גם לפנות בטלפון 08-856-2414.

שעות פעילות שירות הלקוחות 8:30 - 17:00, בימים א' - ה' (ייתכנו שינויים בחגים ובמועדים). 

החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר לא יופסקו או יופרעו או יינתנו כסדרם ללא הפרעות. המשתמשים מסכימים לכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם להם עקב כך.


שימוש באתר:

כל אדם מעל גיל 18, חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולהזמין את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, בכפוף לתנאים הבאים:

המשתמש הוא כשיר משפטית וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במקרה שתבוצע פעולה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

המשתמש הינו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

בעת ביצוע הזמנה, המשתמש הינו בעלים החוקי של כרטיס אשראי תקף, כרטיס חיוב ו/או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986 ("חוק כרטיסי חיוב") ו/או קיבל כל הסכמה הנדרשת על פי דין מהבעלים החוקי של אמצעי התשלום לעשות שימוש בו לצרכי האתר.

למרות האמור לעיל, הנהלת האתר שומרת לעצמה את האפשרות שלא לאפשר למשתמשים מסוימים לבצע הזמנה או פעולות כלשהן באמצעות האתר, וכן לחסום משתמשים ו/או שירותים ו/או שלא לקבל הזמנות ו/או לבטלן בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

המשתמשים מצהירים בזאת שהפרטים האישיים שהם מוסרים לאתר ו/או עושים בהם שימוש במסגרת האתר ו/או השירותים המוצעים בו הם נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אחר ו/או להתחזות לאחר.


הליך ההזמנה ו/או הרכישה:

ביצוע הזמנות ו/או רכישות באמצעות האתר דורש ביצוע הליך של הרשמה ו/או התחברות, ומסירת הפרטים המבוקשים, לרבות יצירת סיסמה במקרה הצורך.

כדי לבצע הזמנה, על המשתמשים לבחור את הפריטים שברצונם לרכוש, לבחור את כמות היחידות ו/או המשקל, לפי העניין, ולהוסיפם לסל הקניות.

לאחר השלמת הליך "איסוף" המוצרים והפריטים שבכוונתם לרכוש, על המשתמשים ללחוץ על "מעבר לקופה".

בשלב זה המשתמשים יתבקשו לעבור הליך של הרשמה: משתמשים חדשים נדרשים להזין את מלוא הפרטים המבוקשים (שם מלא, דוא"ל, מספר טלפון נייד, וסיסמה). משתמשים קיימים נרשמים על פי כתובת הדוא"ל והסיסמה עמן נרשמו לאתר. במקרה שההתחברות נעשתה באמצעות Google או Facebook, לא תידרש הזנת סיסמה.

לאחר ההתחברות, המערכת תציג את "סיכום ההזמנה", הכולל את הפרטים ו/או השירותים, יחידותיהם, משקלם וכו', את מחירם הסופי של המוצרים, הטבות שמומשו, בתוספת עלות משלוח המוצרים.

על המשתמשים לוודא כי המוצרים ותיאורם תואמים לצרכיהם ו/או לכל רגישות הידועה להם, וכי סיכום ההזמנה משקף נכונה את מספר היחידות ו/או הכמויות של המוצרים שהזמנתן מבוקשת.

המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, אשר יתווספו למחיר הסופי של ההזמנה.

לאחר וידוא פרטי ההזמנה, על המשתמשים ללחוץ על "מעבר לתשלום", למלא כתובת למשלוח (עבור לקוחות עסקיים בלבד - גם איש קשר לקבלת המשלוח ויתר הפרטים המבוקשים) ו/או לבחור באיסוף עצמי מכתובת החברה המפורטת באתר, ולבחור באחת האפשרויות המוצעות לתשלום - "תשלום בכרטיס אשראי" או "תשלום טלפוני".

בעת בחירה ב"תשלום בכרטיס אשראי", המשתמשים יועברו לאתר תשלומים מאובטח לצורך הזנת אמצעי התשלום. יובהר בזאת כי החברה אינה שומרת ו/או מאחסנת בכל אופן שהוא את פרטי אמצעי התשלום.

התשלום יבוצע ע"י כרטיס אשראי אשר הונפק בישראל /או על פי כל אמצעי תשלום אחר אשר יאושר מראש על ידי החברה. החברה רשאית (אך אינה מתחייבת) לאפשר עסקה של פריסה לתשלומים, בהתאם לתנאי החברה אשר הנפיקה את כרטיס החיוב. המזמין יישא בכל ריבית ו/או כל תשלום אחר אשר יתווסף למחיר העסקה בעקבות הפריסה לתשלומים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ביצוע התשלום ו/או אמצעי ו/או צורות התשלום המקובלים עליה ו/או לקבוע הגבלות אודות פריסה לתשלומים או שלא לאפשר פריסה כאמור וכיוצא באלה, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר השלמת הזנת הנתונים תוצג הודעה כי "ההזמנה נשלחה בהצלחה" עם מספר מעקב. אין לראות באישור זה כקבלת ההזמנה במשרדי החברה ו/או אישור על ביצוע ההזמנה כיוצא באלה. אישור סופי על קבלת ההזמנה וקבלה מפורטת ישלחו בכתובת הדוא"ל אשר נמסרה בעת ההרשמה, וכנגד אישור על קבלת התשלום. יש לראות בהזמנה כאילו נקלטה במשרדי החברה רק לאחר קבלת האישור הסופי על ביצוע התשלום ופרטי ההזמנה.

מחיר המוצרים המחייב הוא זה אשר יופיע באתר במועד ביצוע התשלום. החברה תנקוט במירב המאמצים (אך אינה מתחייבת) להודיע למזמין על עלייה במחיר המוצר, ככל והיה שינוי בין המחיר אשר הופיע באתר ביום ביצוע ההזמנה לבין המחיר בעת ביצוע התשלום בפועל. יובהר כי סעיף זה נכון גם אם חל שינוי ו/או עדכון במחיר המוצרים בעת ביצוע הליך ההזמנה עד להשלמתו.

הזמנה שנקלטה החל מחצי שעה לפני תום פעילות מוקד שירות הלקוחות ו/או בימי ו', שבת וחג (בהם מוקד שירות הלקוחות אינו נותן מענה) תטופל ביום העסקים הבא. יובהר כי יום ו', יום שבת, ערב חג וחג אינם ימי עסקים.


אספקת המוצרים:

תיאום משלוח המוצרים יבוצע באמצעות האתר ו/או בשיחה טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות, בהתאם לנתונים שמסרו המשתמשים ובהתאם לזמינות שירותי המשלוחים.

שעות אספקת המוצרים יהיו משעה 6:00 ועד שעה 18:00 בימים א' - עד ה' ומשעה 6:00 עד 12:00 בצוהריים בימי ו'.

אספקת המוצרים תתבצע לאזורי המשלוח המוגדרים של החברה, בהתאם לרשימה המופיעה באתר ותעודכן מעת לעת.

מחיר המשלוח ייקבע בהתאם ליעד, ויוצג לאחר הזנת הכתובת למשלוח. ייתכן שוני בתעריפים, בהתאם לכתובת המשלוח. החברה אינה מתחייבת לבצע משלוח מוצרים מחוץ לאזורי המשלוח.

ככל ובוצעה הזמנה לכתובת המצויה מחוץ לאזורי המשלוח, על המזמין ובאחריותו לדאוג לאיסוף ההזמנה מכתובתנו (דוד המלך 20, אשדוד) במסגרת זמני האיסוף אשר תואמו עמו.

אספקת המוצרים תבוצע החל משעתיים ועד חצי שעה לפני שעת האספקה שסוכמה (להמחשה, הזמנה לשעה 12:00 תימסר בין השעות 10:00 ועד 11:30). הזמנות באיסוף עצמי יאספו עד חצי שעה לפני סיום פעילות שירות הלקוחות באותו יום. איסוף עצמי בימי ו' הינו בתיאום מראש בלבד.

אספקת המוצרים טעונה אישור של התשלום על ידי חברת האשראי, זמינות או מלאי המוצרים באתר וזמינות שירותי השליחויות, על פי שיקול דעת החברה.

במקרה שיימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת הרכישה ו/או כי הפריטים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי החברה, החברה תשתדל למסור הודעה מתאימה למזמין.

במקרה שחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש המזמין ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במקרה שהמזמין לא עשה כן תוך יום עסקים אחד, תבוטל ההזמנה באופן חד צדדי.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או צוות האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות במקרה של עיכוב ו/או תקלה ו/או נזק אשר אינו נובע מפעילות האתר לרבות במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתם, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר / מחדלי חברת השילוח, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו של צוות האתר.

מובהר בזאת כי על המזמין להיות בכתובת שמסר בעת זמני האספקה אשר תואמו עמו ו/או לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר יוכל לקבל את המשלוח בכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. ככל והמזמין ו/או אדם מטעמו לא יהיו נוכחים בכתובת שנמסרה בעת הזמנים שנקבעו לאספקה, החברה תשתדל (אך לא מתחייבת) לעשות מאמץ ולאתר את המזמין באמצעות מספר הטלפון שמסר בעת ההזמנה. ככל ולא יעלה בידי החברה לאתר את המזמין ו/או במקרה שלא נמצא בכתובת למשלוח אדם אשר יש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את ההזמנה, ההזמנה תוחזר למשרדי החברה ועל המזמין לדאוג לאסוף את ההזמנה מכתובת החברה עד לחצי שעה לפני תום פעילות החברה באותו יום. מובהר כי במקרה זה לא יינתן זיכוי ו/או החזר על מחיר המשלוח והמזמין יישא בעלות ההזמנה ובדמי המשלוח באופן מלא. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד בעקבות כך.

היות שמדובר במוצרי מזון ומוצרים פסידים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשמיד כל הזמנה שהוכנה ולא נאספה עד חצי שעה לפני תום פעילות החברה ביום האיסוף שסוכם עליו, וללא כל החזר כספי. המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

מועדי אספקת המוצרים, אזורי המשלוח והחלוקה ושעות פעילות מוקד הלקוחות נתונים לשינויים, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה.


המוצרים באתר ומחיריהם:

תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים הסופיים שיתקבלו ו/או רכיביהם כפי שמופיעים בתמונות.

החברה ראשית להחליף ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחיר המצוין ליד המוצרים משקף את מחירם ביום ביצוע ההזמנה. במקרה שמועד האספקה שונה מיום ביצוע ההזמנה, המחיר המחייב יהא זה המופיע באתר במועד ביצוע התשלום ועל המזמין להתעדכן במחירי המוצרים.

מוצרים הנמכרים לפי משקל: מובהר כי תיתכן סטייה בין מספר היחידות ו/או משקל המוצרים אשר הוזמנו לבין אלה אשר יסופקו בפועל, והמזמין מוותר על כל טענה בעניין זה.

ייתכן שינוי בין מחיר המוצרים אשר מציעה החברה באתר לבין מחיר המוצרים בהזמנה טלפונית ו/או בכל אופן אחר.

על המזמין להודיע לחברה על כל רגישות מיוחדת הנוגעת לרכיבי המזון.

במקרה של חוסר במוצרים ו/או פריטים מסוימים בהזמנה, החברה תעשה מאמץ סביר לצור קשר עם המזמין ולעדכנו על כך, ובמקרה האפשרי להציע למזמין מוצר חלופי.

החברה אינה מתחייבת לשמור על היסטוריית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה. החברה רשאית למחוק את "סל הקניות" של המזמין, ככל ולא בוצעה הזמנה בפרק זמן של 48 שעות מרגע הוספת המוצר. 

הטבות, הנחות ומבצעי קידום מכירות באתר: החברה ראשית לקיים מבצעי קידום מכירות באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המוצרים יסופקו במחיר מוזל בהתאם למבצעי קידום מכירות באתר, אך ורק אם המבצע היה בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ועודנו בתוקף בעת מועד האספקה.

יישומים חיצוניים ומפות: האתר מאפשר שימוש ביישומים של צדדים שלישיים והפניה לתוכנות חיצוניות, דוגמת מפות, תוכנות דוא"ל, יישומי הדפסה וכיוצא באלה. האתר ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לתקינות של הקישורים ו/או התכנים המופיעים בהם.

שינוי הזמנות, ביטולן ומדיניות החזרת מוצרים:

מדיניות החזרת המוצרים, ביטול ו/או שינוי הזמנת המוצרים כפופה להוראות חוג הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות על פיו, הוראות חוק המכר, התשכ"ח 1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב ו/או על פי כל דין.

החברה לא מאפשרת החזרת הזמנות שסופקו. לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנת מוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים אחרים ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד לפי דרישת המזמין ו/או טובין שאריזתם נפתחה.

על המזמין לבדוק את המוצרים שהתקבלו עם קבלתם ואת התאמתם להזמנה. ככל וסופקו מוצרים ו/או פריטים שאינם תואמים להזמנה ו/או ככל שההזמנה לא סופקה במלואה, על המזמין להודיע על כך לחברה בתוך שעתיים מרגע קבלת ההזמנה. אי הודעה כאמור תיחשב כוויתור של המזמין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המשלוח וכהבעת שביעות רצונו מההזמנה שסופקה ותכולתה.


ביטולים ושינויים:

בסעיף זה:

"הזמנה" - הזמנה שבוצעה דרך האתר בלבד.

"מועד האספקה" - מועד ביצוע המשלוח, המועד אשר תואם לאיסוף או מועד האירוע כפי שסוכם עליו, לפי העניין.

"עלות ההזמנה הכוללת" - למעט אם צוין אחרת, לרבות דמי משלוח היכן שקיימים.

"יום עבודה" - ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי בלבד, ולמעט חגים ו/או ימי שבתון.

לא ניתן לבטל הזמנה מרגע וזו סופקה.

ביטול הזמנה עד 30 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע יחויב בסך של 5% משווי ההזמנה הכולל או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מהם.

ביטול הזמנה החל מ- 30 ימים ועד 14 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 25% משווי ההזמנה הכולל.

ביטול הזמנה החל מ- 14 ימים ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 50% משווי ההזמנה הכולל.

ביטול הזמנה החל מ- 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע ואילך יחויב במלוא עלות ההזמנה (100%).

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה אשר נגרמו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה ע"י החברה, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. מובהר בזאת כי חוסר במוצר ו/או פריטים מסוימים מההזמנה, לא יהווה עילה לביטול העסקה בגין אי פגם ו/או אי התאמה. במקרה ולא סופק מוצר ו/או פריט, מסיבת חוסר במלאי ו/או סיבה אחרת, החברה תספק למזמין החזר כספי בהתאם לשווי הפריט אשר חויב ו/או מוצר חלופי, כפי שאושר על ידו, ותספק את יתרת ההזמנה.


שינוי הזמנות:

שינוי הזמנות, לרבות שינוי של מועד אספקת הזמנה ו/או תכולת ההזמנה, יעשה בהסכמת החברה בלבד.

בקשת מזמין לשינוי הזמנה תימסר בשעות הפעילות, באמצעות כתובת דוא"ל damganilimor@gmail.com, ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר סוכם עליו.

מזמין שביקש שינוי של ההזמנה בין 14 ועד 3 ימי עסקים לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע, יחויב המזמין בתוספת בסך של 25% מגובה ההזמנה. סירוב לתשלום התוספת כמוה כביטול ההזמנה כולה והחברה תגבה את דמי הביטול המפורטים בהסכם זה.

לא ניתן לשנות הזמנה החל מ־3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע. דין שינוי זה הינו כדין ביטול ההזמנה והחברה תגבה על כך את מלוא עלות ההזמנה. 

החברה רשאית מצידה לשנות או לבטל את ההזמנה, בכפוף למסירת הודעה על כך למזמין טרם המועד הקבוע לאספקה. לא ייגבה תשלום על הזמנה שבוטלה ביוזמת החברה.


שירותים נוספים:

האתר מאפשר למשתמשים למסור את פרטיהם על מנת לקבל הצעות עבור קייטרינג לאירועים, כיבוד לימי עיון, הרמות כוסית ועוד. מובהר בזאת כי מסירת הפרטים באמצעות האתר אינה מהווה אישור על קבלת המידע אצל החברה ו/או הסכמה לתוכנו ו/או הסכמת החברה ליתן את השירותים המבוקשים ואינה מחייבת את החברה בכל אופן שהוא.

התפריטים המוצגים באתר לא יחייבו את החברה בכל אופן שהוא. ייתכנו שינויים בין המוצרים, הרכיבים, הפריטים, הכמויות  אשר יפורסמו לבין אלה אשר יסופקו לאחר ביצוע ההזמנה. ייתכן שינוי בין המחירים המוצגים באתר לבין המחירים במשרדי החברה. יובהר כי רק הזמנה אשר התקבלה ואושרה על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תכובד.


אחריות ושיפוי:

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס אשר ייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בעקבות השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנות ו/או רכישות באתר ו/או עיכוב בעת אספקת ההזמנות וכיוצא באלה.

החברה עושה מאמצים לספק מוצרים איכותיים ושוקדת על טיבם של המוצרים ורכיביהם. עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, בגוף או ברכוש, ו/או הפסד, אשר נובע מהשימוש באתר ו/או מהמוצרים אשר יסופקו במסגרת השירותים המוצעים באתר, והכל בכפוף לאמור בכל דין.  על המזמין ובאחריותו לוודא כי המוצרים תואמים לצרכיו ולרגישויותיו השונות, ככל שישנן.

החברה לא תישא בכל נזק אשר ייגרם למזמין עקב טעות ו/או מחדל מטעמו, לרבות טעות בעת הזנת הפרטים האישיים, הזמנת המוצרים, הזנת המוצרים, הזנת כתובת למשלוח המוצרים וכיוצא באלה. יובהר כי האחריות לכל נזק שיגרם לחברה ו/או למזמין ו/או לכל צד שלישי אחר עקב טעות של המזמין תוטל על המזמין, על כל המשתמע מכך.

בכל מקרה, חבותה של החברה ו/או מי מטעמה למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר לא תעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם המזמין עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטת החברה ו/או מי מטעמה והיא אינה נושאת בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהיעדר זמינות של האתר ו/או שירותיו עקב תקלה טכנית ו/או קילקול, לרבות מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם ו/או לכל נזק אשר ייגרם למכשירי הקצה של המשתמש, לרבות ע"י נוזקות כלשהן, בעקבות השימוש באתר.

הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר שלא על-ידה. אין לראות בפרסומים באתר משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהחברה האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לגבולות האחריות לנזק כאמור.


אבטחת מידע:

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמשים מסכימים כי החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמשים מוותרים על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.


מדיניות פרטיות האתר:

הסכמה לקבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת מהאתר: מובהר בזאת כי בכוונת החברה לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל ומספר הטלפון אשר מסרו המשתמשים בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר לצורך שירותי דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1984, לרבות שליחת מידעון ("ניוזלטר") על מוצרים ושירותים וכן כל חומר שיווקי או דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, הרישום לאתר והשימוש בו, לרבות באופן של מסירת פרטים ו/או בכל אופן אחר, מהווה הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר.

מובהר כי החברה עושה שימוש בתוכנות דיוור אלקטרוני ובשירותי שליחת מסרונים (SMS), המופעלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות לצורך שליחת הצעות מיוחדות הקשורות לשירותי החברה ו/או לשירותים הקשורים לשירותים אלה. החברה ו/או הצדדים השלישיים מעמידים לרשות המשתמשים אפשרות להסיר את פרטיהם ולחסום את האפשרות לקבלת דיוור ישיר ומסרונים כאמור (opt-out).

המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה damganilimor@gmail.com

שימושים אסורים:

חל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו ו/או בכל שירות המוצע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש העלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר ו/או שימוש שיש בו ניסיון לדלות או להשיג מידע או חומר הכלול באתר או בשרתיו בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו לשימוש כדין, וכן להימנע מכל איסוף מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, סימני המסחר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, לרבות מחירי המוצרים ואופן הצגתם באתר וכיו"ב שייכות לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.

המשתמשים אינם רוכשים זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט הזכות לעשות שימוש על פי השירותים והמאפיינים של האתר.

אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או תכולתו ללא הסכמה מראש ובכתב מעת החברה. בכלל זה, לבצע כל העתקה, שיכפול, סריקה, תרגום ו/או הצגה בכל אופן אחר של חומר מהאתר מבלי שניתנה לכך הסכמת החברה מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבונות של משתמשים אשר יעשו כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, וללא כל התראה מוקדמת, והמשתמשים יישאו בכל הנזקים ו/או ההוצאות אשר ייגרמו לחברה ו/או למשתמשי האתר האחרים ו/או לספקים השונים בגין שימוש פוגע זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה מכוח דין או הסכם.

למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי לרבות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכיוצא באלה, ולכל פגיעה הנעשית בקשר ו/או כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תנאי שימוש אלה.


המחאת זכויות וחובות:

החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, העברת בעלות ו/או בכל דרך אחרת, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם הסבת הזכויות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.


שונות:

על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

תקופת התיישנות מוסכמת: המשתמשים מודעים ומסכימים לכך שתקופת ההתיישנות בנוגע לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה אשר נובעת למשתמשים בעקבות השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, תעמוד על שישה חודשים, בהתאם להוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958.

כל הודעה שתישלח על ידי אתר החברה למזמין, על פי הכתובת אשר מסר לחברה בעת הרישום ו/או ביצוע ההזמנה, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נשלחה באמצעות דוא"ל או פקסימיליה - תיחשב כאילו נמסרה ביום שליחתה, בכפוף להצגת אישור על השליחה.

logo בניית אתרים